FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
विनीयोजन ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 18:51 PDF icon विनीयोजन ऐन २०८०
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 11:43 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०
हरिनगर गाउँपालिका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०८० ७९।८० 07/09/2023 - 15:11 PDF icon हरिनगर गाउँपालिका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०८०
हरिनगर गाउँपालिका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ७९।८० 06/25/2023 - 14:41 PDF icon हरिनगर गाउँपालिका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०८०
हरिनगर गाउँपालिकाको पालिका प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि दोश्रो संशोधन कार्यविधि २०७९ ७९।८० 04/29/2023 - 13:55 PDF icon हरिनगर गाउँपालिकाको पालिका प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९.pdf
भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि सूचना ७९।८० 01/17/2023 - 12:03 PDF icon भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि सूचना
गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९ ७९।८० 12/07/2022 - 10:45 PDF icon गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९
गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९।८० 08/21/2022 - 23:37 PDF icon गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९
विनीयोजन ऐन २०७९ ७९।८० 07/17/2022 - 23:35 PDF icon विनीयोजन ऐन २०७९
आर्थिक ऐन २०७९ ७९।८० 07/17/2022 - 23:32 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९

Pages