FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
प्रकोप पिडित राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८० ८०/८१ 03/24/2024 - 15:25 PDF icon प्रकोप पिडित राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०८०
बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० राजपत्र ८०/८१ 03/14/2024 - 13:21 PDF icon बालविकास केन्द्र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०८० राजपत्र
स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०८० ८०/८१ 03/14/2024 - 11:01 PDF icon स्थानीय स्वास्थ्य सेवा ऐन २०८०
विनीयोजन ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 18:51 PDF icon विनीयोजन ऐन २०८०
आर्थिक ऐन २०८० ८०/८१ 07/17/2023 - 11:43 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०
हरिनगर गाउँपालिका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०८० ७९।८० 07/09/2023 - 15:11 PDF icon हरिनगर गाउँपालिका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०८०
हरिनगर गाउँपालिका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०८० ७९।८० 06/25/2023 - 14:41 PDF icon हरिनगर गाउँपालिका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि सम्बन्धि कार्यविधि २०८०
हरिनगर गाउँपालिकाको पालिका प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि दोश्रो संशोधन कार्यविधि २०७९ ७९।८० 04/29/2023 - 13:55 PDF icon हरिनगर गाउँपालिकाको पालिका प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९.pdf
विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ राजपत्र ७९।८० 03/29/2023 - 12:18 PDF icon विपन्न नागरिक आर्थिक सहायता वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ राजपत्र
भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि सूचना ७९।८० 01/17/2023 - 12:03 PDF icon भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि सूचना

Pages