FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
हरिनगर गाउँपालिकाको पालिका प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि दोश्रो संशोधन कार्यविधि २०७९ ७९।८० 04/29/2023 - 13:55 PDF icon हरिनगर गाउँपालिकाको पालिका प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि (दोश्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९.pdf
भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि सूचना ७९।८० 01/17/2023 - 12:03 PDF icon भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धि सूचना
गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९ ७९।८० 12/07/2022 - 10:45 PDF icon गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि पहिलो संशोधन कार्यविधि २०७९
गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९ ७९।८० 08/21/2022 - 23:37 PDF icon गाउँ प्रहरी व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७९
विनीयोजन ऐन २०७९ ७९।८० 07/17/2022 - 23:35 PDF icon विनीयोजन ऐन २०७९
आर्थिक ऐन २०७९ ७९।८० 07/17/2022 - 23:32 PDF icon आर्थिक ऐन २०७९
कर्मचारीको तह वृद्धि ऐन २०७८ ७८/७९ 01/02/2022 - 11:29 PDF icon कर्मचारीको तह वृद्धि ऐन २०७८
विनियोजन ऐन २०७८ प्रथम संशोधन ७८/७९ 01/02/2022 - 11:26 PDF icon विनियोजन ऐन २०७८ प्रथम संशोधन
हरिनगर गाउँपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 09/16/2021 - 22:29 PDF icon हरिनगर गाउँपालिकाको कार्य संचालन निर्देशिका २०७८
करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि राजपत्र ७८/७९ 09/16/2021 - 22:29 PDF icon करारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने कार्यविधि राजपत्र

Pages