FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

७९।८० 10/12/2022 - 13:17 PDF icon बोलपत्र आव्हान गरिएको सूचना l

Construction of black top from jama masjid to south kabristhan

७९।८० 08/17/2022 - 10:13 PDF icon Construction of black top from jama masjid to south kabristhan

आन्तरिक आय संकलन ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।।

७८/७९ 08/08/2022 - 23:21 PDF icon आन्तरिक आय संकलन ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्दी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।।

आन्तरिक आय संकलन ठेक्का सम्बन्धि सार्वजनिक बढाबढको सूचना ।।

७९।८० 08/02/2022 - 22:01 PDF icon आन्तरिक आय संकलन ठेक्का सम्बन्धि सार्वजनिक बढाबढको सूचना ।।

आन्तरिक आय स‌कलन ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्धी प्रस्ताब आव्हानको सूचना ।

७८/७९ 06/21/2022 - 16:31 PDF icon आन्तरिक आय स‌कलन ठेक्का सम्बन्धि शिलबन्धी प्रस्ताब आव्हानको सूचना ।

Construction of Shree Ma.Vi.Four RCC Building

७८/७९ 06/17/2022 - 11:22 PDF icon Construction of Shree Ma.Vi.Four RCC Building

‍औषधि तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्वन्धी सूचना

७८/७९ 04/08/2022 - 13:12 PDF icon ‍औषधि तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्वन्धी सूचना ।

दरभाउपत्रकाे सूचना रद्द गरिएकाे सूचना ।

७८/७९ 03/25/2022 - 14:24 PDF icon दरभाउपत्रकाे सूचना रद्द गरिएकाे सूचना ।

टेक्निकल विड स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा ।

७८/७९ 03/20/2022 - 10:58 PDF icon टेक्निकल विड स्वीकृत गरिएको सम्बन्धमा ।

‍औषधि तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्वन्धी सूचना ।

७८/७९ 03/13/2022 - 12:15 PDF icon ‍औषधि तथा सर्जिकल सामाग्री खरिद सम्वन्धी सूचना ।

Pages