FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७९।८० को तेस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी । ७९।८० Monday, May 15, 2023 - 13:57 PDF icon २०७९।८० को तेस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
२०७९।८० को दोस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी । ७९।८० Wednesday, March 15, 2023 - 13:57 PDF icon २०७९।८० को दोस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
२०७९।८० को पहिलो चौमासिक खर्चको फाटवारी । ७९।८० Sunday, November 27, 2022 - 14:01 PDF icon २०७९।८० को पहिलो चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
चौमासिक खर्चको प्रगति प्रतिवेदन २०७८।७९ ७८/७९ Monday, July 18, 2022 - 13:54 PDF icon चौमासिक खर्चको प्रगति प्रतिवेदन २०७८।७९
२०७८।७९ को तेस्रौ चौमासिक खर्चको फाटवारी ७८/७९ Monday, June 6, 2022 - 13:38 PDF icon तेस्राे चौमासिक २०७८।७९.pdf
प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण र खर्चको फाँटवारी २०७८।८९ ७८/७९ Tuesday, November 23, 2021 - 12:03 PDF icon प्रथम चौमासिक आय व्यय विवरण र खर्चको फाँटवारी २०७८।८९
चौमासिक खर्चको विवरण २०७७ ७७/७८ Thursday, April 29, 2021 - 21:20 PDF icon चौमासिक खर्चको विवरण २०७७.pdf
चौमासिक प्रगति तिवेदन २०७५।७६ ७५/७६ Monday, January 27, 2020 - 13:18 PDF icon चौमासिक प्रगति तिवेदन २०७५।७६