FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

चौमासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०८०।८१ को दोस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी । ८०/८१ Tuesday, May 14, 2024 - 12:38 PDF icon २०८०।८१ को दोस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
२०८०।८१ को पहिलो चौमासिक खर्चको फाटवारी । ८०/८१ Saturday, November 11, 2023 - 18:58 PDF icon २०८०।८१ को पहिलो चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
२०७९।८० को चौमासिक खर्चको फाटवारी । ७९।८० Sunday, July 23, 2023 - 11:48 PDF icon २०७९।८० को चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
२०७९।८० को तेस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी । ७९।८० Monday, May 15, 2023 - 13:57 PDF icon २०७९।८० को तेस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
२०७९।८० को दोस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी । ७९।८० Wednesday, March 15, 2023 - 13:57 PDF icon २०७९।८० को दोस्रो चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
२०७९।८० को पहिलो चौमासिक खर्चको फाटवारी । ७९।८० Sunday, November 27, 2022 - 14:01 PDF icon २०७९।८० को पहिलो चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
२०७८।७९ को चौमासिक खर्चको प्रगति प्रतिवेदन ७८/७९ Monday, July 18, 2022 - 13:54 PDF icon २०७८।७९ को चौमासिक खर्चको प्रगति प्रतिवेदन
२०७८।७९ को तेस्रौ चौमासिक खर्चको फाटवारी ७८/७९ Monday, June 6, 2022 - 13:38 PDF icon २०७८।७९ को तेस्रौ चौमासिक खर्चको फाटवारी
२०७८।८९ को प्रथम चौमासिक खर्चको फाटवारी । ७८/७९ Tuesday, November 23, 2021 - 12:03 PDF icon २०७८।८९ को प्रथम चौमासिक खर्चको फाटवारी ।
२०७७।७८ को चौमासिक खर्चको फाटवारी । ७७/७८ Thursday, April 29, 2021 - 21:20 PDF icon २०७७।७८ को चौमासिक खर्चको फाटवारी ।

Pages