FAQs Complain Problems

ग्यालरी

१३ औ राष्ट्रियपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय  अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिताकाे समुउद्धाटन समाराेह २०७९

मिति: 02/08/2023 - 10:43
१३ औ राष्ट्रियपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिताकाे समुउद्धाटन समाराेह २०७९, १३ औ राष्ट्रियपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिताकाे समुउद्धाटन समाराेह २०७९, १३ औ राष्ट्रियपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिताकाे समुउद्धाटन समाराेह २०७९, १३ औ राष्ट्रियपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिताकाे समुउद्धाटन समाराेह २०७९, १३ औ राष्ट्रियपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिताकाे समुउद्धाटन समाराेह २०७९, १३ औ राष्ट्रियपति रनिङ्ग शिल्ड तथा विद्यालय स्तरीय अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिताकाे समुउद्धाटन समाराेह २०७९

मिति २०७९/१०/२० शुक्रबारका दिन  हरिनगर गाउँपालिकाकाे  प्रशासकीय भवनकाे  शिलान्यास समाराेह ।

मिति: 02/08/2023 - 10:34
मिति २०७९/१०/२० शुक्रबारका दिन हरिनगर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय भवनकाे शिलान्यास समाराेह ।, मिति २०७९/१०/२० शुक्रबारका दिन हरिनगर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय भवनकाे शिलान्यास समाराेह ।, मिति २०७९/१०/२० शुक्रबारका दिन हरिनगर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय भवनकाे शिलान्यास समाराेह ।, मिति २०७९/१०/२० शुक्रबारका दिन हरिनगर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय भवनकाे शिलान्यास समाराेह ।, मिति २०७९/१०/२० शुक्रबारका दिन हरिनगर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय भवनकाे शिलान्यास समाराेह ।, मिति २०७९/१०/२० शुक्रबारका दिन हरिनगर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय भवनकाे शिलान्यास समाराेह ।, मिति २०७९/१०/२० शुक्रबारका दिन हरिनगर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय भवनकाे शिलान्यास समाराेह ।, मिति २०७९/१०/२० शुक्रबारका दिन हरिनगर गाउँपालिकाकाे प्रशासकीय भवनकाे शिलान्यास समाराेह ।

आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू

मिति: 04/04/2021 - 00:00
आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू, आज मिति २०७७/१२/२२ राष्ट्रपती रनिङ शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियाेगिता समापन कार्यक्रम तस्बिरहरू

राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो दिन

मिति: 03/24/2021 - 00:00
राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो दिन, राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो दिन, राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो दिन, राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो दिन, राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो दिन, राष्ट्रपति रनिङ्ग शिल्ड तथा अध्यक्ष कप खेलकुद प्रतियोगिताको पहिलो दिन

हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ गते  बाट मालपोत लाई बिस्थापित गरि   एककृत सम्पति कर कार्यान्वयनमा ल्याएकाे 

 

मिति: 08/20/2018 - 11:35
हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता लक्ष्मण शाह हलुवार्इ, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता लक्ष्मण शाह हलुवार्इ, हरिनगर गाउँपालिकामा मिति २०७५/०५/०३ पहिलो कर दाता राजेश शाह

Pages